به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ صومعلوکارشناس هماهنگی دستگاههای دولتی دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان ورزش وجوانان از دبیر خانه ستاد ساماندهی استان بازدید نمودند.
وی از نزدیک از روند فعالیتها و مکاتبات ،گزارشات ،صورتجلسات ،مستندات و برنامه های دبیرخانه ستاد ساماندهی استان را مشاهده نمود.
صومعلو اظهارداشت: طبق تصمیمات معاونت ساماندهی امور جوانان وزارتخانه مقرر گردیده از فعالیت های دبیرخانه ی ستادهای ساماندهی امور جوانان در استان ها بازدید بعمل آید.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری های معاونت امور جوانان وزارتخانه مشکلات حوزه واحد جوانان را در استان ها حل نماییم.
لازم به بیان است: دبیرخانه ستاد ساماندهی هر استان درسال چندین جلسه ستادساماندهی در استان را به ریاست استانداران و با حضور دستگاههای اجرایی در خصوص مشکلات،آسیب های اجتماعی جوانان و مسائل اشتغال،ازدواج ،اوقات فراغت و ... برگزار می کند.