به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در این جلسه اظهار داشت: انجام تمهیدات لازم برای مقابله با بحران یکی از مسئولیت های اصلی این سازمان در برابر مردم جزیره است.

حمیدرضا مومنی افزود: ترسیم سندی برای آماده سازی زیرساخت ها، دسته بندی وظایف، برنامه ریزی منسجم و استفاده از راهکارهای ارائه شده در پدافند غیرعامل برای مقابله و مدیریت بحران ضروری است تا شرایط بحران را با کمترین آسیب سپری کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر لزوم حضور تمامی دستگاه های اجرایی در این ستاد ادامه داد: مدیریت، مسئولیت نهادهای حاکمیتی است و انتظار می رود تمامی بخش ها با تعامل و همکاری، قشم را برای آمادگی قبل از بروز حادثه و رسیدگی بعد از حادثه آماده کنند.

وی با اشاره به گذشت 10 سال از تاریخ تصویب تشکیل ستاد بحران در کشور گفت: این جلسه آغازی است برای وظیفه ای که ما در قبال مردم داریم که باید به صورت مستمر و  در ارتباط جدی با سایر ادارات ذیربط تشکیل و پیگیری شود.

مومنی اذعان داشت: تشکیل ستاد مدیریت بحران یکی از وظایف ما در قبال مردم است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با دسته بندی کردن تحریم ها به دو دسته تحریم های داخل مرزی و خارج مرزی افزود: موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های 40 ساله، نشان از موفقیت ما در برابر تحریم های خارجی است و آنچه که باید مورد نظر قرار گیرد تحریم هایی است که در داخل کشور اتفاق می افتد.

شایان ذکر است، نخستین جلسه مدیریت ستاد بحران منطقه آزاد قشم به دستور حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان روز گذشته 13 آذر ماه، در سالن کنفرانس مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد