به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛  محمودرضاامیاری مدیرکل ورزش وجوانان ضمن حضور در این جشنواره اظهارداشت: این جشنواره بمناسبت مادران برگزارشده و وزارت ورزش وجوانان جشنواره های مختلفی را برنامه ریزی کرده است ،که جشنواره دا یکی از جشنواره های در سطح حوزه معاونت امور ورزش بانوان کشور است و یکی از برنامه هایی است که در سطح کلان کشور برگزار می شود.

وی بیان داشت: استان هرمزگان دارای ظرفیت های بسیارخوبی است و در سراسراستان برنامه های بومی ومحلی و جشنواره های بسیار خوبی وجود دارد و امروز نیز شاهد مسابقات بومی و محلی در این منطقه هستیم.

مدیرکل ورزش وجوانان افزود:یکی از سیاست گذاری اداره کل ورزش وجوانان ایجاد شور و نشاط اجتماعی و سلامت بانوان است که در حوزه بانوان انجام دهیم که تاکنون حرکتهای بسیار خوبی را آغاز نموده ایم.

امیاری خاطر نشان کرد: بازی های بومی ومحلی را در سطح استان باید احیا وتوسعه دهیم زیرا ورزشهای بومی و محلی زاییده فرهنگ ما ویکی از آداب و رسوم استان است که باید احیا شود.

وی ادامه داد: این فرهنگ ها باید از روستا به شهر و حتی به مرحله کشوری و بین المللی توسعه و رشد داشته باشد.

مدیرکل ورزش وجوانان استان گفت: این جشنواره هاکه با همکاری فرمانداران در شهرستانهای استان انجام می شود امروزشاهد جشنواره بسیار خوبی برای مردم منطقه، بانوان هستیم.

امیاری با اشاره به اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی بایداز این برنامه های ورزشی و بومی ومحلی استفاده کنیم اظهار کرد: استعدادهای خوبی را در سطح استان بخصوص در روستاها و بخش ها و در تمامی اقصی و نقاط این استان ظرفیت و استعدادوجود دارد که باید برای رشد و توسعه آن تلاش نمائیم.

وی بیان نمود:باید با برنامه ریزی و کمک همه مسئولین ظرفیت هایی برای بانوان ایجاد و استعداد های ورزشی آنها را شکوفانمائیم و یکی از برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان طرح استعدادیابی بین زنان و مردان روستایی بویژه بانوان از برنامه هایی است که به زودی اجرا می شود.

امیاری تصریح کرد: استعداد های خوبی در بحث ورزش بانوان داریم و مدال ها و عنوان هایی که در سطح کشوری و بین المللی کسب شده از بین بانوان این استان بوده است،بدین ترتیب ظرفیت و توانمندی خوبی در بین بانوان استان وجود دارد.

مدیرکل ورزش وجوانان درپایان افزود: همه مسئولین ،نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ،استاندارمحترم حامی ورزش استان هستند ،استاندار هرمزگان به طور جدی پیگیر و حامی ورزش و توجه خاصی به امر ورزش دارد و میتوانیم از ظرفیت و توجه خاص استاندار به ورزش برای توسعه و پیشرفت ورزش استان استفاده نماییم.