به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ هوشنگ ملایی در مراسم افتتاح طرح تامین آب بندرعباس از سدهای شمیل ونیان و طرح نوسازی خط اول آبرسانی بندرعباس از میناب با اشاره به تشدید خشکسالی در دوسال اخیردرهرمزگان افزود: ۲۱ماه هیچ ورودی آبی به سدهای شمیل ونیان شهرستان بندرعباس واستقلال میناب نداشته ایم و خشک ترین سالها را در ۵۰سال اخیر داریم.

وی اظهار داشت: علی رغم شرایط بحرانی آبی دراستان، اما مدیریت کردیم که کمترین آسیب ها به باغات و حقابه های میناب هم وارد شود.

ملایی بااشاره به برگزاری جلسات مختلف با مسؤلان کشوری واستانی برای مدیریت بحران کم آبی استان، خاطرنشان کرد: با حمایت های مالی سازمان برنامه و بودجه استان، توانستیم برنامه ریزی منسجمی را دراین بخش داشته باشیم .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به تاکیدات وزیر نیرو درخصوص برنامه ریزی جهت برون رفت شهرها از چالش آبی تا افق ۱۴۰۰ ؛ تصریح کرد: درهمین راستا برنامه های برای احداث آبشیرینکن ها ومهار آب های سطحی درحال اجرا داریم.

وی تاکید کرد: با ابتکار عمل آب منطقه ای هرمزگان، درحاشیه سدهای شمیل ونیان بدون احداث تصفیه خانه، استحصال آب را از چاه ها داشته ایم که چاه هایی با دهانه هشتاد سانتی متر و عمق ۱۲۰تا۱۷۰متر ودبی ۶۰لیتربرثانیه برداشت آب داشته ایم که تجربه و الگویی موفق برای سایر مناطق کشورهم به شمارمی رود ومی توان با این شیوه بحران کم آبی را مدیریت نمود.

ملایی با اشاره به فرسودگی خط اول انتقال آب میناب به بندرعباس در دوره چهل ساله اخیر اظهار داشت: درفاز نخست هم ۱۷کیلومتر لوله گذاری باقطر۱۶۰۰میلی متر انجام شد که از هدررفت ۱۵۰تا۲۰۰لیتر برثانیه آب جلوگیری می شود.

وی اظهار امیدواری کرد با حمایت های وزارت نیرو سد سرنی نیز بزودی به بهره برداری برسد .

ملایی مهارآب های سطحی ده رودخانه دراستان را گامی در مدیریت بحران کم آبی خواند.

فرماندار بندرعباس نیز با اشاره به نگرانی هایی که ابتدای سال درخصوص تنش های آبی در استان و بندرعباس وجود داشت؛ اظهار کرد: با مدیریت آب منطقه ای استان این تنش وبحران آبی کنترل شد.

احمدپویافر افزود: متاسفانه در دوسال اخیر هیچگونه آبی پشت سدها جمع آوری نشده  و این روند وخسکسالی ها باعث بروز مشکلاتی برای مردم وکشاورزان شده است.

وی اظهار داشت: دانش فنی که برای تامین منابع آبی دراستان بوجود آمد، تجربه گرانبهایی است وبایستی با استفاده از چنین تجربه هایی، تنش های آبی و نگرانی ها رابرطرف نمود واستان بایستی از منابع تأمین آب پایدار بهره مند شود.

پویافر  تصریح کرد:  در مدیریت منابع آبی تدابیر خوبی اندیشیده شده است.

وی دغدغه مردم وکشاورزان بخش تخت و دهستان شمیل را بهره مندی از منابع آب این سدها خواند و تاکید کرد: آنها می خواهند برای کشاورزی و شرب ازآب سدهای شمیل ونیان هم بهره مند شوند