به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر نظرنژاد مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان گفت: طرح تحول نظام سلامت از جمله ی طرح های شاخص و برجسته دولت تدبیر و امید در راه خدمت به مردم است و بیش از 4 سال از آغاز این طرح در بیمارستان رودان می گذرد.

دکتر حیدری در این بازدید بیان کرد: نهضت سازندگی و گسترش زیر ساخت ها در حوزه ی درمان در سطح کشور و استان شکل گرفته و این روند با جدیت در حال دنبال شدن است؛ وی یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید را توجه ویژه به امر سلامت دانست.

فرماندار شهرستان رودان نیز اظهار داشت: میزان بالای مراجعین به این مرکز درمانی گویای خدمات مناسب و ارزشمندی است که این بیمارستان به بیماران ارائه می کند و افزایش این رضایتمندی نیازمند توجه بیشتر به مسایل و مشکلات مراجعین و پرسنل تنها بیمارستان شهرستان می باشد.