به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مهدی دستور مدیر بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب گفت: این کار گروه تخصصی در خصوص شفاف سازی نحوه پرداخت کارانه های درمانی مبتنی بر عملکرد به پرسنل برگزار شد؛ که توسط فرشید زحمتکش کارشناس و دبیر مبتنی بر عملکرد دانشگاه علو م پزشکی هرمزگان ارائه گردید.

زحمتکش با بیان اینکه درآمدها باید بر اساس عادلانه و ساعت حضور موظفی افراد با توجه به اشل های از پیش تعیین شده و ابلاغ شده محاسبه و پرداخت شود، افزود: پرداختی ها باید بر اساس حضور در محل کار، و ساعات کاری کارکنان صورت گیرد.

دبیر مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: تمامی کارکنان از پزشک، پرستار، بهیار و واحدهای پشتبانی موظف به ثبت حضور خود در واحد های درمانی و پشتیبانی می باشند و در صورت عدم ثبت حضور نسبت به پرداخت عملکرد خود موظف و پاسخگو هستند.

وی خاطر نشان کرد: در این کارگاه آموزشی در خصوص روشها و نحوه پرداختی به مسئولین بخشها و پرسنل و همچنین سوالات مطروحه پاسخ داده شد.

این کار گروه یک روزه با حضور نمایندگان بیمارستانهای رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد به کار خود پایان داد.