به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مهندس سید شمس الدین قتالی فرماندار بستک و خانم شیبانی مدیر کل امور بانوان استانداری به همراه بخشدار ان و ریاست بنیاد شهید بستکاز آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، این بازدید با هدف حمایت از آموزش های مهارتی وبررسی آموزش بانوان شهرستان صورت گرفت. بنا بر این گزارش ، مرکز شماره  بستک 15 در حال حاضر 4 کارگاه در بخش ثابت در رشته های برق  ، تاسیسات،الکترونیک، جوشکاریفعالیت دارد . گفتنی است در نه ماهه سالجاری مرکز شماره بستک موفق به اجرای 159883نفر – ساعت در بخش دولتی و 124121 نفر – ساعت در بخش آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شده است . این مرکز در بخش های ثابت ، روستایی ، سیار شهری فعالیت دارد.