به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ پطرس ترابی با اشاره به خبر انتشار یافته در یک خبرگزاری پیرامون حمله تعدادی از پرسنل این سازمان به افرادی که خود را فروشنده ضایعات نامیدند اظهار کرد: این موضوع از اساس مردود بوده و شدیدا تکذیب می شود.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای که مشخص نیست هدف و نیت آنها از انتشار این خبر چیست، با نشر اکاذیب سعی در تشویش اذهان و زیر سوال بردن خدمات و اقدامات مجموعه شهرداری بندرعباس را دارند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در کلیپ انتشار یافته مصاحبه‌کننده سعی دارد به هر طریق ممکن نام مجموعه شهرداری و سازمان پسماند را از زبان مصاحبه شونده به مخاطبان برساند گفت: تمامی افرادی که در این مصاحبه نام آنها ذکر می‌شود هیچ گونه ارتباطی با سازمان پسماند ندارند.

ترابی در انتها نیز بیان کرد: این موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.