به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دراین بازدید پرتابیان  فرماندار شهرستان سیریک  مشکلات و درخواستهای دهیاران  و دهداران ومردم  روستاها راعنوان نمود.و از محدوده بازرچه میشی بازدید که درهمین راستا مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای گفت: کسب روزی حلال و ایجاد اشتغال  بسیار مقدس است و جهت ساماندهی و ایمن سازی بازارچه میشی آرام سازی صورت پذیردوجهت توسعه این بازار درطرف مقابل یعنی سمت مقابل جاده در مرحله اول باید زمین مناسب شناسایی  و طرح آن طوری برنامه ریزی گردد  که نیازی به تردد  در جاده نباشد وتنوع جهت جذب گردشگران وتجار بیشتر داشته باشد .واز دهدار وشورای اسلامی روستای نوشهر میشی  خواست جهت منظر آرایی  با تشکیل هئیت  امناء ،شهردارانتخاب نمایند تا بتوانند در مجامع عمومی جهت ایمن سازی وآرام سازی ساخت وسازهای حاشیه راهها بیشتر اطلاع رسانی کنند واینگونه ساخت وسازها براساس قوانین وضوابط  قانونی صورت پذیرد.

درادامه این  بازدید فرماندار شهرستان  سیریک  درخواست ساخت پل  بررودخانه  گزک وآبنمای کنار جو داشت که مدیر کل راهداری  وحمل ونقل جاده ای دستور بررسی کارشناسی این امر را صادر کردند .

در حاشیه این بازدید مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  اشاره ای به پروژه های در حال انجام  حوزه شهرستان  سیریک نمود وگفت:6 کیلومتر  روکش  محور خور آذینی ،4 کیلومترروکش  محور کندال ، خرید مصالح آسفالتی وتولید آسفالت سرد ، پخش آسفالت رگلاژی جهت از بین بردن ناهمواری ناشی از نشست آسفالت محور اصلی به مقدار 2000 متر مربع در حوزه نگهداری راهها داشت .

 وی در خصوص اهم اقداماتصورت  گرفته در حوزه ابنیه فنی این شهرستان  گفت: بعنوان نمونه  کار می توان به 2 دستگاه  تعویض دال بتنی تخریب شده  درمحورهای شمع جو – میشی و محور سرزه- مهمانی  ، رفع آبردگی در محور اصلی وروستایی وتنظیم بستر 140 دستگاه پل ، تنقیه ولایروبی پل بزرگ هیوه 1دستگاه ، واحداث پل کنار جو 1 دستگاه اشاره نمود