به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ چهارمین جلسه کارگروه رفع تداخلات اراضی شهرستان میناب با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

عباس مؤیدی رئیس کارگروه رفع تداخلات اراضی شهرستان میناب در این باره اظهار کرد: در این جلسه سه پلاک شامل پرونده های مربوط به جو محله، سنجری، تیرور و گوربند بررسی و میزان 321/1 هکتار از اراضی این روستاها که با اراضی ملی دارای تداخل بودند بررسی و برای طرح در کمسیون استانی ارسال شد.

وی تصریح کرد: از سال 1396 و آغاز شکل گیری کارگروه رفع تداخلات در کشور، پرونده بیش از 9هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی که با اراضی ملی تداخل داشته است، در راستای اصلاح اسناد ملی و واگذاری به مالکین به اداره ثبت اسناد ارسال شده است.