به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ سلیمان رنجبری اعلام کرد: نیروهای مجاز افغانی فعال در واحدهای مختلف صنفی قشم به دلیل نداشتن دفترچه بیمه، از مزایای مختلف بیمه ای محروم هستند.

وی گفت: با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز بیمه شدن نیروهای افغانی در قشم، بیمه شدگان و اعضای خانواده شان از همه مزایای بیمه ای همچون داشتن دفترچه، حق بازنشستگی، امتیازات حوادث و موارد دیگر استفاده خواهند کرد و تنها فرق آنان با بیمه شدگان ایرانی عدم استفاده از بیمه بیکاری می باشد.

به گفته رنجبری، هدایت کردن نیروهای افغانی فعال در واحدهای مختلف کارجزیره قشم از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم به سمت تامین اجتماعی برای دریافت کد پیگیری هم از موضوعات دیگری بود که درباره آن با مسئولان سازمان تامین اجتماعی کشور و استان هرمزگان به توافق رسیدیم.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: نیروهای افغانی با دریافت کد پیگیری و انجام آزمایشات اولیه می توانند با پرداخت وجوه تعیین شده نسبت به دریافت دفترچه بیمه خود و اعضای خانواده شان اقدام کنند.

بنا به این گزارش، مباحث مربوط به بیمه شدن نیروهای مجاز افغانی در نشست با مدیرکل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی، رئیس گروه ایرانیان خارج از کشور این سازمان، مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان، رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان قشم و عبدالجواد کمالی عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، معاون توسعه مدیریت این سازمان و مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار گرفت.