به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ خلیل قاسمی در سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتیاستان با اشاره به عملکرد دبیرخانه کارگروه عنوان کرد: تا کنون 12 جلسه کارگروه توسعه صادرات انجام شده است که 123 مصوبه در برداشته که از این تعداد 103 مصوبه آن اجرائی شده است.

خلیل قاسمی در ادامه از برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی هرمزگان در استان مسندم – شهر خصب خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده سومین نمایشگاه محصولات تولیدی و صادراتی در اسفندماه سالجاری در شهر خصب دایر و همزمان جهت اعزام هیات تجاری اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی همچنین افزود: در نه ماهه سالجاری صادرات در بخش های کشاورزی، شیلاتی، صنایع دستی و گردشگری  بالغ بر یک میلیارد و 667 میلیون دلار بوده است که نسبت به هدف گذاری انجام شده 56 درصد تحقق یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، با اشاره به صادرات مواد معدنی و صنعتی در نه ماهه سالجاری گفت: در این بخش بیش از یک میلیارد و 179 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 6 درصدی هستیم.

قاسمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های تخصصی در بندرعباس گفت: تقویم نمایشگاه های تخصصی سال 1398 تدوین و زمانبندی شده است که بر این اساس به واحدهای تولیدی جهت معرفی محصولات در نمایشگاه های مذکور اطلاع رسانی می گردد.

دکتر فریدون همتی خواستار تجزیه و ارائه تحلیل های آماری از میزان صادرات و واردات استان هرمزگان شد و بیان داشت: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی و گمرک تحلیل های آماری دقیقی را برای تصمیم گیری های بهتر در حوزه صادرات و واردات استان ارائه دهند.

وی بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی جهت حضور بیشتر تجار و بازرگانان هرمزگان در بازار کشور عمان تاکید کرد و افزود: باید زمینه حضور بیشتر تجار و بازرگانان هرمزگان در بازار 500 میلیون دلاری کشور عمان فراهم شود تا بتوانند محصولات خود را در این بازار ارائه کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت تسهیل حمل و نقل کالا در راستای صادرات بیشتر، اظهار داشت: اداره کل راه آهن استان اقدامات لازم جهت اتصال بنگاه های بزرگ اقتصادی هرمزگان به مسیر ریلی را انجام دهد.

همتی خواستار تدوین برنامه ای جهت استفاده از فرصت حضور گردشگران ورزشی در منطقه برای رقابت های جام جهانی 2022 قطر شد و تصریح کرد: استان هرمزگان با توجه به همسایگی با کشور قطر می تواند از این فرصت بهره ببرد و لازم است زیرساخت های لازم از قبیل خط مسافری دریایی و هتل های مناسب در استان ایجاد شوند تا از این طریق برای هرمزگان درآمدزایی شود.

وی گفت: با توجه به همسایگی استان هرمزگان با کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمایندگی وزارت خارجه باید در این استان فعال تر عمل کند و نسبت به تسهیل دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه اقدام نماید.