به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ بهروز اکرمی در مراسم تودیع ومعارفه رییس بنیاد نخبگان استان هرمزگان، عنوان کرد: توان اندیشه و دانش نخبگان باید برای حل مسایل جامعه بکار گرفته شود و مدیران متناسب با حوزه کاری خود به آنان دسترسی داشته باشند.

اکرمی اضافه کرد: تا زمانی که رویکرد اجرایی، غیر علمی باشد ره به جایی نخواهیم برد و رویکرد علمی است که می تواند نتیجه بخش باشد.

وی ادامه داد: شرایط هرمزگان در سال جاری و سال آینده ویژه و متفاوت است، که این امر نیاز استفاده از افراد دارای قدرت اندیشه در استان را به مراتب آشکار می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: همچنین انتظار می رود نخبگان، متناسب با حوزه های تخصصی خود به مسایل جامعه پرداخته و مسایل را رصد و راهکار علمی برای حل مشکل های موجود ارایه کنند.

اکرمی گفت: اگر افراد صاحب صلاحیت به مباحث قابل بحث ‌در جامعه بپردازند دیگر افرادی که دانش آن حوزه را ندارند به هر بحثی ورود نخواهند کرد.

وی با اشاره به موضوع برگزاری مراسم های تودیع و معارفه در کشور، گفت: با اجتناب از برگزاری آیین های تودیع و معارفه، همایش ها و کنفرانس های متعدد می توان صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها انجام داد و منابع حاصله را برای کارهای مهم تر استفاده کرد و این هیچ مشکل اجرایی ایجاد نمی کند.