به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اولین نشست کمیته وصول مطالبات سازمان با حضور لقان پارسی نیا مدیر کل امور مالی، روانبخش بهزادیان مدیرکل امور بندری و حسین صادقی نژاد مدیر کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاریسازمان بنادر ودریانوردی در بندر لنگه برگزار و روند عملکرد مالی بنادر غرب استان هرمزگان مورد ارزیابیقرار گرفت.

در ابتدای جلسه قاسم عسکری نسب مدیر اداره بنادر ودریانوردی بندر لنگه ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت بنادر غرب استان در مباحث مالی، وصول مطالبات در حوزه کاری خود پرداخت، طرح چالش ها، گزارش پیشرفت پروژه ها و نیازمندی های بندرلنگه در بنادر تابعه از جمله موارد مطروحه عسکری نسب بود.

پارسی نیامدیر کل امور مالیسازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از عملکرد بنادر و دریانوردی بندرلنگه، عملکرد مالی این بندر را در حوزه درآمد بسیار مطلوب توصیف کرد و بندرلنگه را یکی از بنادر  استراتژیک  کشور با ظرفیتهای در آمدزایی قابل قبول عنوان کرد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سازهکارهایی بمنظور وصول مطالبات سازمان وبرنامه ریزی جهت  به حداقل رساندن بدهیهای تجاری در بندر لنگه اشاره نمودوگفت:در خصوص بدهکاران کلان که نسبت به پرداخت معوقات خود دربندر لنگه  تاکنون اقدامی ننمودند،پس از بررسی مجدد تصمیمات اتخاذ شده به بندر ابلاغ خواهد شد.

صادقی نژادمدیر کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه به مباحث سرمایه گذاری در بندرلنگه پرداخت و از آمادگی سازمان برای کمک به توسعه بندری وایجادزیر ساختهای مناسب برای حضور سرمایه گذاران سخنبه میان آورد.

روانبخش بهزادیان مدیر کل امور بندریسازمان بنادر و دریانوردی که از دیگر سخنرانان حاضر دراین  نشست  بود نیز به ارائه توضیحاتی پیرامون موضوعات بندری وتدوین دستورالعمل ها، درتغییر در روند تعرفه هایبندری طی سال آتی پرداخت .

بازدیدها از اسکلهها، مهمانسرا و حوزه های مختلف عملیاتی و بندری  بندر لنگه از دیگر برنامه های سفر یک روزه اعضای کمیته وصول مطالبات سازمان بنادر و دریانوردی به شهرستان بندر لنگه بود.