به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ ابراهیم سعدینی با اشاره به ظرفیت های معدن آک کهور اظهار کرد: محدوده معدنی آک کهور بخشی از یک بالاآمدگی حاصل از گنبد نمکی را در بر می گیرد که سنگ آهن آناز نوع هماتیت می باشد.

معاون امور معادن وصنایع معدنیسازمانصنعت،معدن وتجارت هرمزگان اظهار داشت: این معدن دارای واحد فرآوری هماتیت به ظرفیت اسمی سالانه 180هزارتن بوده که میزان سرمایه گذاری این واحد بالغ بر50میلیارد ریال می باشد.

وی ذخیره این معدن را 7 میلیون تن و حداقل میزان استخراج سالانه را 200 هزار تن عنوان کرد و افزود: ذخیره احتمالی این معدن که از معادن فعال استان است به مراتب بیشتر از میزان تخمین ها است.

معاون امورمعادن وصنایع معدنیسازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان همچنین تعداد افراد شاغل در این معدن را به طور مستقیم 30نفر و در بخش پیمانکاری حدود 70 نفر اعلام کرد.