به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مهندس رضا پوربابایی فرماندار ابوموسی در دیدار با دکتر رنجبر مدیرکل هواشناسی هرمزگان با بیان اینکه ایستگاه هواشناسی ابوموسی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: سلامت پرواز و ارائه خدمات به بنادر و دریانوردی وابسته به این ایستگاه می باشد.

مهندس پوربابایی در این دیدار بر لزوم بروز بودن و کامل نمودن تجهیزات ایستگاه هواشناسی ابوموسی تأکید نمود.

نماینده عالی دولت در شهرستان ابوموسی با اشاره به اینکه پیش بینی آب و هوا یکی از مهمترین و کاربردی ترین دانشهای بشری است، اظهار داشت: آب و هوا نه تنها در زمان حال بلکه در جهان آینده نیز دستخوش تغییرات اقلیمی خواهد بود و آشکار است.

بعد از این نشست فرماندار ابوموسی به همراه مدیرکل هواشناسی از نزدیک بازدیدی از ایستگاه  هواشناسی ابوموسی کردند.

 فرماندار ابوموسی در این بازدید دستور بروز رسانی تجهیزات ایستگاه هواشناسی ابوموسی را صادر کرد.

گفتنی است در پایان مهندس سیاحتگر رئیس اداره هواشناسی ابوموسی گزارشی از عملکرد ایستگاه هواشناسی جزیره ارائه نمود.