به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ سعید حسن سالاری در این ارتباط اظهار کرد: این بازدیدها به صورت دوره‌ای از سوی نمایندگان اداره‌کل کار و همچنین مرکز بهداشت شهر از ادارات مختلف انجام می‌شود.

وی افزود: در این بازدیدها، اقدامات بهداشتی شهرداری بندرعباس، برنامه معاینات ادواری پرسنل و غیره مورد بازدید و بررسی قرار گرفت که نتایج آن از سوی بازدیدکنندگان دستگاه‌های مربوطه رضایت‌بخش بود.

مدیر امور اداری و رفاهی شهرداری بندرعباس ادامه داد: اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار، بررسی کارت بهداشت پرسنل بخش خدمات و همچنین گواهینامه‌های دوره بهداشت عمومی پرسنل آبدارخانه نیز در این بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری تصریح کرد: بررسی جهت اخذ تاییدیه کارشناس بهداشت شهرداری از سوی مرکز بهداشت نیز در این بازدیدهای ادواری مورد توجه دستگاه‌های مربوطه قرار دارد.