به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محسن زینلی تختی در ششمین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان به تشریح آخرین وضعیت طرح جامع پدافند غیرعامل استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت: هدف از تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل انجام مطالعات پژوهشی از منظر پدافند غیرعامل برای شناخت صحیح ظرفیت ها، توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف، تهدیدات و آسیب پذیری ها و مراکز ثقل استان ها و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های کلی و اجرایی مصون سازی جهت مقابله با تهدیدات دشمن ساخت برای اداره استان می باشد.

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این نشست بیان داشت: در طرح جامع شهر هدف مصونیت و بقای مردم و جمعیت شهر است و از آنجا که بزرگترین سرمایه و مدافعان کشور در برابر دشمن، مردم هستند باید بتوانیم با مطالعات علمی مردم را در برابر آسیب ها و تهدیدات مصون کنیم.

پوربرات با اشاره به اینکه طرح جامع منطقه ای به دو بخش استانی و شهری تقسیم بندی می شود، تصریح کرد: در طرح جامع پدافندغیرعامل استان هدف این است که دارایی ها، شریان ها و زیرساخت های حائز اهمیت را شناسایی و آنها را سطح بندی کنیم و تهدیدات و آسیب پذیری آنها را شناسایی کنیم تا با یک روش علمی و دفاعی اندرکنش را محاسبه کنیم یعنی اثر تهدید بر هریک از زیرساخت ها چه پیامدی بر کشور دارد.

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: تمامی این مطالعات باید خروجی کاربردی داشته باشد تا به عنوان یک نقشه راه در زمان وقوع تهدید یا خطر بدانیم چه پیامد و خساراتی بر استان مواجه است.

وی با تاکید بر رعایت الزامات و شاخص های پدافند غیرعامل در پایداری و مصون سازی شهر توسط نظام مهندسی به عنوان مجری، شهرداری به عنوان کارفرما و راه وشهرسازی به عنوان ناظر، خواستار وفاق و همدلی توسط متولیان جهت حفظ حریم و امنیت جامعه شد.