به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛  طی حکمی از سوی محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، سحررضایی بعنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان اداره کل منصوب گردید.

دراین حکم آمده :

سرکار خانم رضایی

نظر به تخصص و تعهد شما به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش بانوان این اداره کل منصوب می شوید،امیداست با اتکال به خداوند منان و بهره گیری از کلیه امکانات ،منابع و استعداد های موجود جهت توسعه و گسترش ورزش بانوان در سطح استان و خدمت به جامعه ورزشی موفق و موید باشید