به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛  کمیل صادقی و علی اکبر هاشمی موفق شدند در رده سنی بزرگسالان مقام اول و دوم را کسب نمایند.

 

 

 
 
 
نتایج رده سنی بزرگسالان :
مقام اول کمیل صادقی رودان
مقام دوم علی اکبر صادقی رودان
مقام سوم مشترک امید سهریانو بندرعباس
مقام سوم مشترک محمد دینار بندرعباس