به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛  معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: ورزش محلات در شهر بندرعباس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان این ویژگی را در محلات نادیده گرفت.

محمدامین شاهی اظهار کرد: زمین‌های ورزشی محلات باعث شده‌اند ورزشکاران مستعد متعددی در این زمین‌ها کشف استعداد شوند که می‌توانند به ورزش شهر و حتی کشورمان کمک کنند.

وی تصریح کرد: استقبال نسل نوجوان و جوان از این زمین‌های ورزشی و ایجاد شور نشاط و فضای ورزشی و از سوی دیگر فراهم ساختن فرصت شادی‌آفرینی برای این نسل و از همه مهم‌تر شناسایی استعدادهای جوان از مهم‌ترین اهداف احداث زمین‌های ورزشی در محلات شهر هستند.

شاهی خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس با برنامه‌ها و اقدامات خود به سلامت شهروندان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و این مهم با همراهی شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

وی ابراز کرد: در راستای همین اهداف و مدیریت صحیح زمین‌های چمن مصنوعی در محلات بندرعباس این مجموعه‌های ورزشی به صورت هیئت‌امنایی با حضور نمایندگانی از محله و شهرداری بندرعباس اداره می‌شوند.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس عنوان کرد: در فاز اول بالغ بر سی زمین چمن مصنوعی در محلات مختلف بندرعباس ساماندهی شدند.

وی اظهار کرد: بودجه زمین‌های چمن مصنوعی در محلات از طریق حق عضویت، فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و ... تأمین می‌شود و کلیه درآمدهای آن متعلق به خود مجموعه‌ها است.

شاهی گفت: نگهداری و استفاده از چمن‌های مصنوعی این زمین‌ها نیز به مدیران این مجموعه‌های ورزشی آموزش داده شده و مسئولیت نگهداری مجموعه‌ها به مدیریت آن‌ها واگذار شده است.