به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، این هتل دارای چهار طبقه و ۱۴۰۰ مترمربع زیربنا می باشد.

 

فاز نخست هتل جزیره هرمز از ظرفیت اسکان برای ۶۵ نفر برخوردار است که در فاز دوم تا ۱۲۰ نفر قابل افزایش خواهد بود.

برای ساخت این هتل بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.