به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مهندس عظیمیان ازشرکت فولادهرمزگان به‌عنوان یکی ازشرکت‌های بسیارموفق ومنعطف گروه فولادمبارکه یادواضافه کرد: روند روبه رشدبهره‌وری،افزایش تولیدوبه‌طورکلی عملکردخوب این شرکت درفروش داخلی وخارجی ودرآمدزایی برای اقتصادکشوردرخورتحسین است. ازاین‌روشایسته است به نحومقتضی ازاین عملکرددرخشان واراده کارکنان این شرکت قدردانی شود.

وی با اشاره به رکوردها و دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز کارکنان این شرکت در سال 97 گفت: در سال جاری شاهد به ثبت رسیدن رکوردهای ارزشمند در نواحی مختلف فولاد هرمزگان و دست‌یابی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده بودیم که بدون شک کسب این موفقیت‌هامرهون زحمات مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت و پیمانکارانی بوده است که دغدغه رشد و شکوفایی بیش‌ازپیش فولاد هرمزگان را داشته‌اند.

مدیر عامل فولاد مبارکه در خصوص اهمیت دست‌یابی به اهداف گروه فولاد مبارکه در سال آتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از تولید فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه تولید می‌شود و ازآنجایی‌که در اهداف بلندمدت شرکت و افق چشم‌انداز سال 1404 و دست‌یابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد به‌گونه‌ایبرنامه‌ریزی‌شده است که سهم خود را حفظ نماید، یکی از شرکت‌هایی که می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد، بدون اغراق فولاد هرمزگان است. وی از وجود ظرفیت‌ها بالای استان هرمزگان به‌ویژه در بخش صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی توسعه صنعت فولاد در این استان یاد و اضافه کرد: واقع‌شدن فولاد هرمزگان در کنار سواحل خلیج‌فارسو بندرهای صادراتی برای صادرات محصولات تولیدشده یکی از ویژگی‌هایبسیار مهم و ارزشمند این فولادساز ارزشمند کشور است.

اوخاطرنشان کرد: با توجه به این‌که همواره افزایش توان صادراتی کشور از سوی مسئولین عالی‌رتبهمورد تأکیدقرارگرفته است، ازاین‌روشرکت فولاد هرمزگان می‌تواندبیش‌ازپیش در بخش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌تریارائه نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیران و مسئولین محترم استان هرمزگان و با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در این استان خاطرنشان کرد: بدون شک با توسعه صنعت فولاد در استان هرمزگان شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی روزافزون، شکل گرفتن شرکت‌های پیمانکاری بیشتر و افزایش رونق اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.

مهندس عظیمیان با اشاره به کیفیت بالای محصولات فولاد هرمزگان و با تأکید بر این‌کهنام و برند فولاد هرمزگان در داخل وخارج از کشور شناخته‌شده است افزود:با مطالعه طرح و برنامه‌ریزی بسیار دقیق و تأمینمنابع مالی می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن فولاد مورد تأکیدرئیس‌جمهور که در بازدید از این استان مطرح نمود، دست‌یافت.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با همکاری همه مسئولین مربوطه بتوان عملیات توسعه فولاد هرمزگان را تا پایان خردادماه سال آتی وارد فاز اجرا نمود برای مردم شریف و زحمتکش خطه هرمزگان و اقتصاد کشور دستاوردهای بزرگی به ارمغان آورد.

مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در همین راستا از همه مسئولان کشور و متخصصین حوزه صنعت فولاد و بازار سرمایه دعوت کرد تا گروه فولاد مبارکه را در تحقق این هدف بزرگ یاری نمایند.

به گفتۀ مهندس عظیمیان شکل گرفتن شرکت‌هایپیمانکاری متعدد و توانمند، گردش مالی فراوان نزد تولیدکنندگان، سازندگان و پیمانکاران و واحدهای تأمین‌کننده خدمات و درنهایتصلابت بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایجادفرصت‌هایشغلیمتعدد و رفاه اجتماعی بیشتر از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه صنعت فولاد در استان هرمزگان خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود فرارسیدن فصل بهار و آغاز سال نو را پیشاپیش به همه مدیران، کارکنان و خانواده‌های فولاد هرمزگان و همچنین مسئولین و مردم شریف و خونگرم استان زرخیز هرمزگان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد:در سال 98 با تلاش بیشتر و اتکا به توان جوانان مستعد کشور بتوانیم آنچه را که شایسته این سرزمین باافتخار است، جامۀ عمل بپوشانیم.