به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی گفت: در این دوره پنج عنوان کارگاه اصلی و پرکاربرد بصورت تئوری و عملی توسط اساتید مجرب ارائه خواهد شد.

دکتر افتخار، هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح علمی و عملی اساتید، دانشجویان وکارمندان عنوان کرد و افزود: متقاضیان بعد از شرکت در کارگاهها، اصول تئوری و عملی هر کدام از روشها را بخوبی و بصورت استاندارد مرحله به مرحله آموزش خواهند دید، به گونه ای که قادر خواهند بود یافته های خود را در آزمایشگاه یا محل کار بکار گیرند.

وی اشاره کرد: ثبت نام در این کارگاه ها از 21 فروردین ماه لغایت 5 اردیبهشت ماه سال جاری همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 صورت خواهد گرفت؛ همچنین متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر از شیوه ثبت نام به وبسایت مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به آدرس:http://mmrc.resv.hums.ac.ir مراجعه نمایند.