به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، احمد مرادی در آیین اختتامیه‌ همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان، عنوان کرد: از استاندار هرمزگان تشکر می‌کنم به خاطر اهمیتی که به موضوع سرمایه‌گذاری در استان می‌دهند و از زمان انتصابشان به این نکته توجه ویژه داشته اند.

وی ادامه داد: کسانی که سرمایه‌گذاری را در استان هرمزگان را انتخاب کرده‌اند به اعتقاد من انتخاب درستی داشته‌اند چون فرصت‌های بی نظیری در استان وجود دارد حتی این فرصت‌ها در دنیا هم کم نظیر تلقی می‌شود.

نماینده‌ مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: استان هرمزگان از لحاظ گردشگری موقعیت‌ها و فرصت‌های دارد که این استان را بسیار حائز اهمیت می‌کند.

مرادی گفت: رویکرد مجلس حمایت از بخش خصوصی بوده است چه بخش خصوصی داخلی و چه کسانی که از خارج از کشور در ایران سرمایه‌ گذاری می‌کنند برای مجلس اهمیت دارند.

وی بیان داشت: این اطمینان خاطر را به تمام سرمایه‌گذاران می‌دهم که با کمک استاندار و تمام دستگاه‌های اجرایی از شما حمایت خواهیم کرد.

نماینده‌ مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرصت سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان فرصتی طلایی است و نباید آن را از دست داد.

مرادی تصریح کرد: در عمل باید از سرمایه‌گذار حمایت کرد و امروز این اعتقاد و این باور در استان هرمزگان وجود دارد و سرمایه‌گذار نباید در گیرو دار بروکراسی اداری قرار گیرد.

وی گفت:  در این همایش هرمزگان بخوبی معرفی شده است و این فرصت بسیار بزرگی است که خداوند عنایت داشته تا در هرمزگان بستر مناسب سرمایه گذاری ایجاد شود.

نماینده‌ مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه نمایندگان تمام سعی شان بر این بوده که برای سرمایه گذاران بستر مناسب را فراهم و بخش خصوصی را حمایت کنند.

مرادی اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری است و به سرمایه گذاران این اطمینان را داده که حامی آنها خواهیم بود.