به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، ابراهیم جعفری تختی نژاد افزود: ظرفیت سازه‌های آبخیزداری ۴۹۰میلیون متر مکعب است که تاکنون صد و بیست و سه میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

وی گفت: سازه‌های آبخیزداری در شهرستان‌های بندرعباس، حاجی آباد میناب و بندرخمیر هم بیش از ۴۵ درصد آبگیری شدند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: پیشگیری و تعدیل خشکسالی، جلوگیری از فرسایش خاک کشاورزی و سیل از مهم‌ترین مزایای احداث سازه‌های آبخیز داری در استان است.

جعفری تختی نژاد افزود: پارسال نیز ۵۶ سازه آبخیز داری با اعتبار بیش از ۲۳ میلیارد تومان با حجم آبگیری ۲۴ میلیون متر مکعب از محل صندوق توسعه ملی و دفتر مقام معظم در استان ساخته شد.

هرمزگان بیش از هفت هزار و هشتصد سازه آبخیزداری دارد.