به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابوطالب جوادی با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان " سال رونق تولید " تولیدات در بخش کشاورزی را از اهم تولیدات رونق دار کشور خواند.

وی با بیان اینکه خشکسالی های سالهای  گذشته یک مانع جدی برای رونق کشاورزی کشاورزان استان بوده است گفت: با وجود این از سال ۱۳۸۰ خانه کشاورز استان هرمزگان اقدامات شایسته در راستای توسعه و رونق کشاورزی برداشته است.

جوادی  با بیان اینکه این مجموعه در کنار دولت در سال های خشکسالی موجبات توسعه و رونق کشاورزی در استان را فراهم ساخته است تصریح کرد: امسال متاسفانه با تورم نهاده های کشاورزی مانند سم، کود و ... به عنوان مشکلی اساسی روبرو هستیم.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان تشکیل کارگروه حمل و نقلی در چهار سال گذشته را عاملی مهم در کاهش هزینه های حمل و نقلی تره و بار خواند و  گفت: بدون شک اگر دستگاه های متولی تشکیل پایانه فروش محصولات کشاورزی مانند پایانه فروش پسته رفسنجان و پایانه فروش خرمای خوزستان  را در دستور کار خود قرار می دادند شاهد توسعه و رونق چشم گیری در بخش کشاورزی بودیم.

وی کشاورزی استان هرمزگان را غالبا در وسعت های کوچک ، زیر ده هکتار  و در فضای باز خواند و گفت:کشت های این چنینی با کشت های گلخانه ایی قابل قیاس نیست و پیشنهاد می گردد این قبلی کشاورزان با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان به کشاورزی های وسیع و گروهی تبدیل شوند.

جوادی در ادامه با پیشنهاد به کمک های بیشتر  در دولت در بحث تامین نهاده های کشاورزی، پیشنهاد کرد در کنار میدان تره بار بندرعباس کارخانه ایی احداث شود تا محصولات مازاد روزانه میدان تر و بار  راو فرآوری و به کنسرویجات تبدیل کند.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان با بیان اینکه کشاورزان تولیدکننده هستند نه تاجر گفت: باید در بحث بازرایابی و فروش محصولات کشاورزان بیشتر حمایت شود  چرا که این یکی از راه های کوتاهی دست واسطه گران است.
 

در ادامه رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به مزایای خوب کشت گلخانه ای گفت:خوشبختانه کشورهای خوبی برای واردات محصولات گلخانه ایی ایران اعلام آمادگی داشته اند.

هادی جوادی از امضای  تفاهم نامه بین خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی  بخش کشاورزی در راستای حل معظلات و مشکلات بخش کشاورزی در سال ۹۷ خبر داد .

وی در رابطه با فعالیت مرغ داری ها و مشکلات پیش روی مرغداری های استان هرمزگان گفت: نهاده های مرغداران کشور  از بندر امام توزیع می گردد که اگر این مهم در بندرعباس که دارای امکانات حمل و تخلیه این مهم است صورت بگیرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مرغداران و همچنین ارتقا اقتصاد حمل و نقل استان دارد.خبرنگار : کاظم محمدیان مصمم