به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر ایرج حیدری در نشست با اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ‌های استان و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان هرمزگان با تبریک فرارسیدن هفته روابط عمومی، عنوان کرد: با هدف تسریع در روند اطلاع رسانی در استان شورای اطلاع رسانی استان به ریاست دکتر همتی استاندار‌ محترم استان و دبیری اداره کل روابط عمومی استانداری و با حضور معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می شود.

وی در همین رابطه افزود: با تشکیل شورای اطلاع رسانی استان بسیاری از دغدغه هایی که اصحاب رسانه استان در خصوص دسترسی به اخبار و اطلاعات دارند مرتفع خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: شورای اطلاع رسانی استان به معنای واقعی اهداف تشکیل آن را پیگیری کند تا مردم استان از ظرفیت این شورا بهره مند گردند.

حیدری با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: روابط عمومی ها پل ارتباطی دستگاه های اجرایی با جامعه و اصحاب رسانه و بالعکس هستند و نقش مهمی در انتقال به موقع اخبار و خدمات دستگاه به افکار عمومی دارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در همین رابطه گفت: اگر دستگاهی موفق است بخشی از این موفقیت به روابط عمومی فعال و پویای آن برمی گردد.

وی در همین رابطه گفت: روابط عمومی ها در دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک ظرفیت و نیروی اثرگذار دستگاه عمل نمایند و حضور پر رنگی در متن جامعه داشته باشند و اعتماد جامعه را نسبت به عملکرد دستگاه با انعکاس به موقع خدمات جلب نماید.

حیدری تصریح کرد: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از جایگاهی که برخوردارند و با استفاده از ظرفیت رسانه ها در انعکاس خدمات دستگاه‌های اجرایی که خدمات دولت و نظام است پویا و اثر گذار باشند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان پیگیر انعکاس عملکرد دستگاه ها به جامعه و برقراری ارتباط مستمر با مردم و اصحاب رسانه توسط روابط عمومی ها باشد.

وی با اشاره به دغدغه های مطرح شده از سوی اصحاب رسانه استان، خاطرنشان کرد: اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان پیگیری مطالبات مطبوعات استان از دستگاه های اجرایی را با جدیت در دستور کار قرار دهد.

حیدری گفت: مطبوعات نیز در این شرایط اقتصادی با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند و با برنامه ریزی باید تلاش کرد دغدغه های این صنف مرتفع گردد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطر نشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز پیگیری مطالبات و دغدغه های مطبوعات استان را در دستور کار قرار دهد و با ترتیب نشستی از نزدیک، شنونده دغدغه ها این صنف باشد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی مطبوعات استان، گفت: به زودی طی نشستی، رفع این مشکلات پیگیری خواهد شد.