به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، نازنین شیبانی در نشست اصلاح ساختار سازمانی، عنوان کرد: مثلث ساختار، منابع مالی و نیروی انسانی در فرآیند اثربخشی هر سازمانی بسیار موثر است.

وی افزود: ساختار و نیروی انسانی تاثیر مستقیم بر نرخ نیاز منابع مالی واداری دارد، به همین علت روی ساختار از سوی دولت بسیار تاکید شده است تا ساختار در دستگاه‌های دولتی هرچند سال باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت سیاسی و اجتماعی در هر استان اصلاح شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان با تاکید بر نگاه سیستمی و بیان اینکه می توان با این نگاه، ادعا کرد که در ارتقاء سازمان نقش داریم، گفت: اگر هر کسی فقط مجموعه خود را ببیند، قطعا نمی تواند در جهت تعالی سازمان گام بردارد.

وی سیستم را مجموعه بهم پیوسته ای از اجزاء متفاوت برای انجام یک کار و هدف واحد دانست و گفت: رعایت سلسله مراتب جزء تکالیف اداری است.

وی ادامه داد: پس از تصویب چارت ستاد و اصلاح آنها در استان ها و ارائه پیشنهادات نهایی به وزارتخانه، تغییرات در استان‌ها هم رخ خواهد داد.

شیبانی خاطرنشان کرد: طراحی جدید سامانه ارزیابی عملکرد، اجرایی شدن بخشنامه وزارتخانه، بحث بایگانی و احکام الکترونیک، انجام مناقصات، بازدید از دفاتر مختلف، تفویض اختیار به مدیران حوزه و ایجاد ساختار های جدید با توجه به تغییرات ساختاری در فرمانداری ها و بخشداری ها از دیگر اقدامات در چند ماه اخیر بوده است.