به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مجید عسکری با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایجاد شاداب سازی محلات شهر اظهار داشت شاداب سازی و زیبا سازی بافت شهری محلات در فرایند زندگی و رفاه شهروندان تاثیر مستقیم دارد.

مجید عسکری خاطر نشان کرد:دستگاههای اجرایی و خدمات رسان دولت باید در مسیر ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی گام بردارند.در پایان آقای عسکری از مدیر کل محترم کمیته امداد استان و معاونین و همکاران آن نهاد مقدس که حمایت و پشتوانه بسیار ارزشمندی بر خانواده های تحت پوشش امداد هستند تشکر کرد.