به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، احمد پایدار در این ارتباط اظهار کرد: حفاظت از تنوع فرهنگی، همبستگی میان شهروندان در راستای گسترش و حفاظت از میراث فرهنگ محلی و تقویت هویت فرهنگی شهرها از مهم‌ترین اهداف شبکه شهرهای خلاق است.

وی افزود: همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی، ایجاد تعادل میان ریشه‌های بومی، گسترش فرهنگ کارآفرینی و حفظ هویت بومی و ملی در برابر روند فراگیر جهانی شدن از دیگر أهداف پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خلاق دنیاست.

به گفته مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های شهرداری بندرعباس، صنایع دستی و هنرهای سنتی، موضوع پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خلاق  است.

پایدار تصریح کرد: با پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خلاق دنیا، به دنبال رونق گردشگری، تولید، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و شناساندن هر چه بیشتر فرهنگ بومی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خواهیم بود.

وی اظهار امیدواری کرد، با همکاری هنرمندان، پژوهشگران، نویسندگان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاههای اجرایی با مرکز خلاقیت و فناوری‌های شهرداری بندرعباس، روند پیوستن به شبکه شهرهای خلاق، شتاب بیشتری به خود بگیرد.