به گزارش خبرگزاری برنا، چالش ها:  یکی از مشکلات اساسی روابط عمومی روزمرگی و درگیری با کارهای عادی و جاری است. این امر باعث می شود روابط عمومی از برنامه ریزی های کلان و استراتژیک غافل شود. متاسفانه اکثر روابط عمومی ها با کمبود کارشناس متخصص درعلوم ارتباطات مواجه هستند.

مشکل دیگر ناآگاهی مدیران ارشد سازمان ها از نقش موثر روابط عمومی در اقناع و جلب مشارکت مردم است که این امر مستلزم آموزش های لازم جهت تغییر نگرش مدیران ارشد است.به نظر می رسد دلیل اینکه روابط عمومی در کشورمان جایگاه واقعی خود را ندارد آن است که مدیران نگرش مثبتی به نقش مدیریتی روابط عمومی ندارند و آن را واحد زائد و مزاحم تلقی می کنند که این مسئله خود می تواند به نامشخص بودن جایگاه و تشکیلات روابط عمومی درمجموعه سازمانی دامن زند. این درحالیست که روابط عمومی کانال ارتباطی سازمان و مخاطبان و انتقال دهنده نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان به سازمان است.

واقعیت این است که متأسفانه جایگاه حساس و بسیار مهم روابط عمومی ها کمتر مورد توجه مدیران سازمانی و اجرایی قرار دارد و بعضا این بی توجهی ها جایگاه روابط عمومی را در حد یک اداره تبلیغی درون سازمانی تنزل داده است.

به طور کلی روابط عمومی به دلیل اینکه مورد قبول دستگاه ها نیست ناگزیر مشکلات فراوانی را نیز در نتیجه ی عدم تخصیص و نبود بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای فعالیت های خود، به دوش می کشد.

 

ناگفته پیداست؛ چالش حرفه ای بودن کارکنان و کارشناسان و یا نداشتن نیروی انسانی متخصص و پژوهشگرانی که بتوانند موضوعات مورد توجه مخاطبان را مطالعه و مسائل مربوط به سازمان را آسیب شناسی کنند، نیز از دیگر چالش های پیش روی روابط عمومی است.

متأسفانه تعداد نیروهای متخصص و کارشناس در روابط عمومی بسیار اندک است. به طوری که این نیروها چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ تخصص، جوابگوی نیاز دستگاه ها نیستند که بایستی در طراحی تشکیلات روابط عمومی به همگونی در عنوان های شغلی، واحدهای سازمانی و نحوه نگرش به فعالیت های روابط عمومی توجه شود. برای این منظور تدوین الگوی مشخص و ایده آل برای واحدهای روابط عمومی در سازمان ضروری است.

از طرفی مهمترین مؤلفه اقتدار روابط عمومی بینش مدیر آن دستگاه به افکار عمومی است و این که مدیریت، نظام ارتباطی را به طور کامل به روابط عمومی بسپارد، اما بحث در این رابطه چندان ساده نیست؛ به طوری که روابط عمومی ها همواره با اقتدار عمل نمی کنند و از سوی دیگر تمام نظام ارتباطی دستگاه نیز در اختیار روابط عمومی نیست. حال اگر در روابط عمومی مدیریت متخصص و باتجربه مستقر نباشد، به طور قطع این زیرساخت ها به وجود نمی آیند و اگر هم به وجود آیند آسیب خواهند دید.

نکته مهم اینکه؛ در مدیریت افکار عمومی با توجه به قدرت افکارعمومی و از سوی دیگر نقش بسزای شبکه های اجتماعی و بالعکس نقش تاثیرگذارشبکه های اجتماعی بر افکار عمومی، شناخت و استفاده از فناوری و شبکه های اجتماعی در کنار رسانه های سنتی یک ضرورت است. البته فناوری هدف نیست بلکه باید ابزاری برای کمک باشد چرا…

سمیه قصمی- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان