به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، فرارسیدن هفته روابط عمومی فرصتی است مغتنم که ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به تمامی فعالان این عرصه کمی هم به چالش های موجود در روابط عمومی ادارات ودستگاههای اجرایی پرداخت هرچند روز ۲۷ اردبیهشت ماه تداعی گر اهمیت ونقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است .بطوری که اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات وفن آوری دوچندان شده است واطلاع رسانی در همه  عرصه ها پیشتاز است به گونه ای که موفقیت سازمانها ،ادارات و شرکتها ودوامشان در عرصه های مختلف وفعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است . اما با توجه به تمام این تفاصیر  گاها پای درد دل مدیران وکارشناسان  در روابط عمومی  که می نشینیم متاسفانه می بینیم با وجود اینکه کارکنان ومدیران روابط عمومی ازجمله خادمان دولت در ادارات میباشند که باتمام توان زحمتکش میکشند وهمیشه در پشت صحنه هستتد وکمتر دیده میشوند اما باز با عشق وعلاقه وافر وبدون هیچ گونه ادعایی مشغول به ادامه خدمت خود میشوند اما دردناکتر ازهمه چالش های موجود دراین حوزه میباشد که در اکثریت ادارات به وضوح مشاهده میشود که من فقط در اینجا به چند چالش مهم و اساسی که دراین حوزه عمومیت دارد می پردازم که امید دارم هرچه زودتر با همت مقامات و مسئولین  این چالشها بررسی و رفع ورجوع گردد . یکی از مهمترین چالش روابط عمومی حرفه ای نبودن کارکنان وکارشناسان میباشد که متاسفانه هرکارمندی که در سایر حوزه کاری خود و یا دربخش های مختلف کارمند خوب وموفقی نبوده به این حوزه فرستاده میشود وهمین عدم نیروی های متخصص و کارشناس در روابط عمومی هم از   لحاظ تخصص وهم  به لحاظ تعداد نیرو باعث می گردد که روابط عمومی ،روابط عمومی کار آمد وموفقی نباشد وباید با کمال تاسف  اذهان داشت نیروهای متخصص وکارشناس درادارات دراین حوزه اندک وبسیار کم هستند که از چشم مسئولین به دور ماندند ودیده نمیشوند و توانمندیهای آنها هم تحت الشعاع همان افراد غیر متخصص وحرفه قرار گرفته وبه قول معروف تر وخشک با هم می سوزند .

چالش بعدی که میتوان به آن اشاره کرد نامشخص بودن جایگاه وتشکیلات روابط عمومی واهمیت ندادن به کارکنان ومدیران ونظرات وجایگاه آنهاست زیرا از نظر من روابط عمومی باید بهترین مکان وتجهیزات در اختیار داشته باشد تا بتواند فردی خلاق باشد .از منظر یک ارباب رجوع و مخاطب بخش  یک روابط عمومی نماد دسیپلین وپرستیژ آن اداره است یعنی  کسی بخواد پی ببرد که آن اداره در  چه حدیست میتواند  از جایگاه ،نحوه برخورد ،گفتار وپوشش کارکنان ومدیر روابط عمومی  و همچنین مکان و اتاق کار نگاه میکند و قضاوت خواهد کرد که آن اداره در چه سطحی میباشد .

چالش دیگر روابط عمومی کمبود بودجه وتخصیص ندادن اعتبارات لازم وکافی وندادن اختیارات تام به مدیران روابط عمومی میباشد که این امر باعث میگردد ارتباط دوسویه ای که باید بین رسانه ها و روابط عمومی ادارات و دستگاههای اجرایی بخوبی برقرار نگردد که قطعا  منجر به  ضعیف جلوه نمون فعالیتهای دستگاههای اجرایی در نزد مردم  میشود  که نشات گرفته از دیدگاه بعضی مدیران ارشد میباشد که هنوز به این باور نرسیده اند که روابط عمومی است که میتواند نام یک سازمان را در سطح جامعه ،با اطلاع رسانی به موقع و شایسته و شفاف سازی خدمات قابل ارائه آن دستگاه ،دستاوردها وعملکردهای شبانه روزی که توسط همکاران وخادمان دولت در اداره صورت میگیرد باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اهداف اداره مخل خدمت خود شود .

یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی هااینست که باید در  توسعه استان وکشور اثربخش باشند اما گاها متاسفانه بعضی از رسانه ها بجای همسو بودن وهمدل وهمراه بودن با روابط عمومی درمقابل روابط عمومی ها مغرضانه قرار می گیرند .امید دارم که مدیران ار شد  روزی به دید گاه برسند که روابط عمومی یعنی تلاش خالصانه وصادقانه که اقتدار هرسازمان در گروه توجه ویژه به نقش این حوزه و توانمندی آن است که موجب  پیشرفت وسرافرازی مدیر ارشد ومجموعه تحت الامر آن میگردد وبه نوعی عدم استقلال مدیر روابط عمومی و کم توجه بودن وکم اهمیت جلوه دادن روابط عمومی آفت بزرگی است که اولین  متضرر اصلی  مدیر دستگاه خواهد بود .

یکی از مباحث مهم در موفقیت واقتدار روابط عمومی حضور قدرتمند روابط عمومی در تشکیلات سازمان و بینش مدیر ارشد نسبت  به مدیر روابط عمومیست که بعتوان مشاور عالی مدیر  باید دیده شود وکلام آخر مدیران روابط عمومی معرف اقتدار وعزت ملی دولت و دستگاههای اجرایی می توانند باشند پس آنها را دست کم نگیرید به امید روزی که جایگاه مدیران و  کارشناسان روابط عمومی  به نحو شایسته ای درادارت با همت مدیران ارشد تثبت شده باشد .

مریم ذوالفقارپور ؛ مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان هرمزگان  وعضو هئیت رئیسه شورای روابط عمومی استان