به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در همین راستا نیز شیوه ها و ابزار و وسایل نوین رسانه ای و ارتباطی به میدان آمده و توانسته اند با وسعت و سرعت انتقال اطلاعات و اخبار، فاصله ها را تقریباً از میان بردارند.

از همین رو از حدود یک قرن پیش نخستین دفاتر روابط عمومی تاسیس شد تا سازمان ها نیز به نوعی در تلاش و مسابقه اطلاع رسانی و تاثیر برافکار عمومی شرکت کنند.

بدون تردید امروزه ارائه چهره واقعی و شفاف هر سازمان به مردم، از وظایف مهم روابط عمومی است و اگر این درک بوجود آید که مردم یا همان سرمایه های اجتماعی، صاحبان اصلی هر سازمان و نهاد هستند و بدون وجود آن ها سازمان معنی نخواهد داشت، در می‌یابیم که باید به روابط عمومی حرفه‌ای، به دیده یک عنصر و یک لازمه در هر سازمانی نگریسته شود.

سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای سازمان ها و افرادی است که با استفاده از آن می توانند دیگر سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه ی خود را شکوفا نمایند.

ارتباطات و به ویژه روابط عمومی ، نقش مهم و بی بدیلی در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی جوامع و سازمان ها دارد و بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان بر این باورند که سرمایه اجتماعی از شبکه های مرتبط ارتباطات و مراودات اجتماعی به وجود می آید.

بدون شک یکی از منابع مهم تولید سرمایه اجتماعی سازمان، روابط عمومی به عنوان تسهیلگر و مرکز ثقل ارتباط درون و برون سازمانی در دستگاههای اجرایی و مرکز گردش و انباشت اطلاعات است.

اگر به تاریخ اسلام هم مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد آنچه سرمایه اجتماعی را گرداگرد پیامبر اعظم جمع کرد، تکیه آن نبی مکرم اسلام بر ارتباطات و روابط عمومی بالا بود.

پیامبر اسلام (ص) از ارتباطات و روابط عمومی برای متبلور ساختن افکار عمومی استفاده میکردند و  سعی در متقاعد و مجاب ساختن مردم داشتند تا یک دین جدید با اصول جدید، قوانین و روش جدیدی از زندگی را که بر پایهی احترام به انسانها، برابری با عدالت، صلح و همدلی قرار داشت، بپذیرند.

ایشان یا به صورت شفاهی توضیح میدادند یا به صورت عملی، با نشان دادن عمل خویش نحوهی اجرای دستور الهی را به مسلمانان میآموخت.

حدیث و سنت حضرت محمد (ص) چراغ راه مسلمان است؛ بدون ارتباطات، روابط عمومی، رفتار و سلوک شایسته و حکومتی مناسب، حضرت هرگز قادر نبود تعالیم اسلام را در میان قریش و شبه جزیرهی عرب و سراسر دنیا منتشر کند.

موفقیت حضرت محمد (ص) در مأموریت بسیار مشکلش، تا حد زیادی مدیون مهارتهای ارتباطی، روابط عمومی، سلوک، اصول اخلاقی و اخلاقیات، تواضع، سخاوت، شکیبایی، شخصیت، منش و تبحر او در زمینهی شفاف ساختن افکار عمومی و نیل به رضایت بود.

با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در هر سیستم حکومتی و سازمان ها و نهادها پی می بریم و نیروهای مسلح، بویژه نیروی انتظامی و مرزبانی نیز برای ارتباط بسیار خوب با آحاد جامعه و تقویت سرمایه های اجتماعی نیازمند یک روابط عمومی زنده و پویا هستند که در حال حاضر این بخش از وظایف بعهده معاونت اجتماعی در مجموعه های انتظامی و مرزبانی است.

سرمایه اجتماعی و نمود آن در ارتباط با مقولاتی نظیر پیشگیری و کاهش جرایم، امنیت نوار مرزی، خشونت و تضاد در جامعه، سوء مصرف مواد مخدر و بسیاری از معضلات اجتماعی نشان از رابطه تنگاتنگ مولفه های سرمایه اجتماعی با فضاسازی امنیت اجتماعی در جامعه دارد.

سرمایه اجتماعی فاکتور مهم امنیت است و یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امنیت اجتماعی را ارتقاء می دهد و جامعه را سالم و آرام و مطلوب می سازد ، سرمایه اجتماعی است.

امروز معاونت اجتماعی مرزبانی که به معنای واقعی روابط عمومی این مجموعه است، تمامی تلاش خود را معطوف نموده است که این ارتباط و همدلی و تقویت سرمایه های اجتماعی را متبلور ساخته تا تصویری از مرزبانان در بین مردم ایجاد نماید که این مرزبانان بیدار، برای مردم خدمت می نمایند و هیچگونه تصوری ندارند که بعنوان یک نیرویی هستند که بر مردم حاکم باشند و درسطح جامعه فضایی تسلط گونه حاکم نماید، چرا که مرزبانی از دل خود مردم و مرزنشینان است و همواره به این موضوع آگاهی دارد که بدون مشارکت و تعامل با مرزنشینان قادر به پیشبرد ماموریت های خود نمی باشند.

امید است روز روابط عمومی بهانه ای باشد برای ارتباط بهتر سازمان ها و نهادها با مردم عزیز میهن اسلامی که به معنای واقعی سرمایه های اصلی این نظام مقدس هستند.

سیدمرتضی اولادعلی- کارشناس روابط عمومی و سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی هرمزگان