به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس امینی‌ زاده با صدور حکمی، علی پاسلارزاده را، به عنوان سرپرست معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری منطقه دو منصوب کرد.

پاسلارزاده پیش از این در سازمان عمران و پس از آن بعنوان رئیس ناحیه یک منطقه سه شهرداری بندرعباس مشغول به خدمت بوده است.