به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر عباس میزاد در مراسم آغاز کارگاه و دوره آموزشی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان هرمزگان، افزود: سازمان های مردم نهاد نقش موثری در کاهش آسیب ها و سلامت جامعه دارند که باید مورد حمایت بیشتری در زمینه آموزش های کاربردی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: افراد فعال در سازمان های مردم نهاد افرادی هستند که بدون چشم داشتی، در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند که باید از این ظرفیت برای جامعه به درستی بهره برد.

میرزاد با بیان اینکه باید برای فعال شدن سمن های نیمه فعال و راکد تلاش کنیم، اظهار داشت: باید علت نیمه فعال و یا راکد بودن برخی سازمان های مردم نهاد در هرمزگان بررسی شود و چنانچه بتوان زمینه فعال سازی آنها را فراهم ساخت، اقدامات لازم صورت گیرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر ضرورت توانمند سازی سازمان های مردم نهاد دانست، عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد ظرفیت بی نظیری هستند که می توان با تقویت و حمایت از آنها شاهد کاهش آسیب های اجتماعی بود و همکاری این سمن ها با دستگاه های مربوطه می تواند منجر به کارهای بزرگ در هرمزگان شود.

وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد می توانند در ارائه راهکارها برای کاهش آسیب های اجتماعی به دستگاه های متولی موثر باشند و باید ارتباط این سازمان ها با دستگاه های مربوطه بیشتر شود.

گفتنی است، کارگاه و دوره های آموزشی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان در چهار محور آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی، کنترل و مدیریت بحران، قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد.