به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ همچنین، راهکارهای برون رفت از بحران آب در این استان را برشمرد و با اشاره به طرح احیاء و تعادل بخشی ،هدف از اجرای این طرح را حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی دانست و  از رئیس کل  دادگستری هرمزگان  خواست  در اجرای این طرح ملی شرکت آب منطقه ای  استان هرمزگان  را یاری نماید.

وی در ادامه نقش دستگاه قضایی در کمک و حل مسایل بخش آب را مهم توصیف کرد و افزود: به کمک سیستم قضایی ما می توانیم در برخورد با متخلفین بخش آب موفق عمل کنیم و همکاری و مساعدت هرچه بیشتر دستگاه قضایی در این امر باعث کاهش تخلفات و احیاء منابع آبی می شود. وی با بیان اینکه پدیده کم آبی و خشکسالی یک پدیده طبیعی و دور از انتظار نیست گفت: خشکسالی و کم آبی در ادوار مختلف تکرار شده که با کمک و همراهی مردم ومسئولین بر این مشکلات فائق آمدیم .

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز با مهم خواندن مساله آب گفت: باید همه در حل مساله آب کمک کنیم و سعی کنیم ارتباطات نزدیک تر باشد تا شاهد عملکرد و موفقیت بیشتری باشیم.

در ادامه این دیدار ملایی ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده های حوزه آب  و مخصوصا" پرکردن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز گفت: نشست با بهره برداران و فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از منابع آب، جمع آوری تلمبه ها و منصوبات غیر مجاز بر روی آبهای سطحی، پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز، برخورد با متصرفین بستر و حرایم رودخانه ها و منابع آبی، از مهمترین برنامه های این شرکت است و ما همچنان خواهان مشارکت و حمایت مقامات قضائی و انتظامی در جهت برخورد با متخلفین هستیم و قطعا این حمایت ها، دلگرمی همکاران بنده را در پی خواهد داشت و انشالله این تلاشهای جمعی، نتایج موثرتری را باعث می شود.