به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر ایرج حیدری در جلسه ویژه بررسی مشکلات بخش کشاورزی  استان هرمزگان با محوریت تامین آب مورد نیاز فعالان این بخش با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبی، عنوان کرد: حفاظت و صیانت  از منابع حیاتی آب شرب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ودرصورت استفاده بی رویه و بدون ضابطه از این منابع با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم گردید.

وی در همین رابطه تصریح کرد: منابع آبی متعلق به نسل کنونی نیست و به آیندگان نیز تعلق دارد و باید با احساس مسئولیت همگانی در مسیر صیانت ازاین منابع گام برداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: شرکت سهامی آب منطقه ای به عنوان دستگاه متولی حفاظت از منابع آبی رسالت  مهم و سنگینی در این خصوص بر عهده دارد و باید با برنامه ریزی مناسب  در مسیر حفاظت از منابع آبی گام بردارد.

حیدری در همین رابطه خاطرنشان کرد: شرکت سهامی آب منطقه ای استان به همراه جهاد کشاورزی با هم افزایی کشاورزان استان را در مسیر مدیریت و مصرف هر چه بهتر منابع آبی استان کمک وراهنمایی کنند.

وی اظهار داشت : برخی کشاورزان استان با وجود داشتن اسناد و  مدارک کافی در زمینه برداشت آب مورد نیاز  از چاه های کشاورزی خود با برخی موانع ومشکلات جهت آبیاری باغات و مزارع روبرو گردیده اند که دستگاه های متولی به ویژه شرکت آب منطقه ای نسبت به بررسی و رفع مشکلات آنها اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد:شرکت سهامی آب منطقه ای و جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر لازم از هرگونه برداشت اضافه از منابع آبی استان جلوگیری بعمل آورند تا بیش از این منابع آبی استان در معرض خطر نباشند و در این زمینه وظیفه نظارتی دستگاه های مجری بسیار سنگین است.

وی گفت : شناسنامه دار شدن پمپ های کشاورزی ، پلمپ چاه های غیرمجاز وجلوگیری از هرگونه حفر چاه جدید می تواند نقش مهم و بسزایی در حفاظت ومدیریت منابع آبی استان ایفاء نماید.

حیدری تصریح کرد: آگاهی بخشی در جامعه به ویژه در بخش کشاورزی و اجرای طرح های نوین آبیاری و کشاورزی می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی و حفاظت از منابع آبی استان داشته باشد که باید در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.