به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛  رضا حیدری زاده در اولین نطق خود بلافاصله بعد از سوگند به کلام الله مجید بعنوان عضو جدید شورای شهر در جلسه صدوبیست ویکمین شورای اسلامی شهر که با حضور شهردار و مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، گفت: نگاه امروز به آموزش و پرورش و حمایت از آن  در خیلی از مواقع احساسی و این دغدغه فقط در حد کلام باقیمانده است و چنانچه بدنبال ایجاد تغییر در جامعه هستیم باید این نگاه  تغییر کند و از رها سازی و تنها گذاشتن آموزش و پرورش خودداری کنیم .

عضوشورای اسلامی شهربندرعباس تاکید کرد: آموزش و پرورش به تنهایی متولی امر فرهنگ و ارتقائ فرهنگ شهروندی نیست بلکه  همه باید یاری گر و کمک رسان  آموزش و پرورش بصورت جدی و کامل باشیم تا بتوانیم با هدایت و تثبیت این فرایند توسط آموزش و پرورش  جامعه ای کنشگر ؛ مطالبه گر ؛سرزنده ؛ پویا و فعال داشته باشیم .

حیدری زاده  تصریح کرد: ادارات بسیاری بعنوان معین  مدارس طی سالیان سال انتخاب و در شوراهای آموزش و پرورش نیز همیشه تاکید می گردد اما بدلیل تناقض در قوانین ادارات با قوانین مشروح در آیین نامه شورای آموزش و پرورش هیچ گونه اقدامی در راستای کمک رسانی اساسی و مداوم به آموزش و پرورش و مدارس  انجام نمی گیرد ویا با اندازه ای اندک می باشد که قابل ذکر نیست.اما شهرداری طی سالیان متمادی این خلا را به خوبی پر کرده و  به خودی خود یکی از بزرگترین حامیان  آموزش و پرورش می باشد که قابل تقدیر است.

وی خاطر نشان کرد: برای برون رفت از این معضل باید سازمان ها و ادارات ونهادهای دیگر   در محل شورای اسلامی شهر به عنوان نقطه اتصال ،  الزام  به تحرک بیشتر و اجرا در چارچوب  قانونی شوند تا مساعدت های لازم را به انجام برسانند.

حیدری زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فضای فیزیکی مدارس پرداخت و از مسولین مربوطه  خواست به این امر مهم اهتمام ورزند و بالاخص توجه خاصی به شهرک پیامبر اعظم و افزایش جمعیت در سالهای آینده و دقت لازم در خصوص مدیریت تراکم دانش آموزشی داشته باشند.

وی در خصوص تغییر در الگوی مصرف و مسکن مردم و  پیشنهاد آموزش و پرورش  در این خصوص به منظور ایجاد سرای محلات برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان را عامل مهم برون رفت از دغدغه دانش آموزان و دانشجویان در زمینه مطالعه دانست و از شهرداری خواست در این خصوص  بررسی و کارشناسی   لازم صورت گیرید.