به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس امینی‌زاده در جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری اظهار کرد: با توجه به خدمات گسترده و از آنجایی که شهرداری بندرعباس و پرسنل این مجموعه می‌توانند نقش قابل توجهی در زندگی شهروندان داشته باشند، ارزیابی و اصلاح عملکرد می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری می‌توان در راستا خدمات‌سانی و برنامه‌ریزی هرچه بهتر تاثیر قابل توجهی داشته باشد، افزود: این اقدام طی چند سال اخیر موجب ایجاد رقابت بیشتر از خدمات‌رسانی بهتر و تکریم ارباب رجوع شده و امیدواریم امسال نیز با ارزیابی عملکرد سال قبل، وضعیت را به شکل بهتری نسبت به قبل تغییر دهیم.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد سال گذشته معاونت‌ها، مناطق سه گانه و نواحی 10 گانه، سازمان‌ها و مدیریت‌ها با جدیت هرچه بیشتر انجام خواهد شد.

امینی‌زاده گفت: امتیازدهی به هر کدام از بخش‌ها با توجه به شاخص‌های مشخص شده و رتبه‌بندی باعث سنجش هرچه بهتر در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: تقدیر از بخش‌های برتر و بررسی نقاط ضعف و قدرت در ارایه خدمات از مهمترین اهداف ارزیابی در شهرداری بندرعباس است.

موسی اکبری، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرداری بندرعباس نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه نقد سازنده باعث پیشرفت است، خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد بخش های مختلف شهرداری اساس میزان کارایی آنها بوده که با مدل(dea) تحلیل پوششی داده ها انجام می شود و عملکرد هر بخش بر اساس میزان منابع امکانات و عوامل ساختاری تاثیرگذار بر آن تعیین می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کار ارزیابی عملکرد از 9 تیرماه آغاز می‌شود، گفت: این ارزیابی در بخش‌های مختلف شهرداری ازجمله خدمات‌شهری، حمل و نقل، عمرانی و غیره انجام می‌شود.