به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر زاهری رئیس این واحد آموزشی در این بازدید بابیان گزارشی از امکانات و رشته‌های موجود، فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و همچنین آمار دانشجویان، طرح و برنامه‌های در دست اقدام این دانشگاه در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی را تشریح کرد و خواستار همکاری و مساعدت همه دستگاه‌ها به‌ویژه فرمانداری شهرستان را جهت توسعه کمی و کیفی دانشگاه شد.

وی همچنین گفت:دانشگاه پیام نور مرکز خمیر در سال 1383 با یک رشته تحصیلی و 10 دانشجو شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر دارای 12 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی با 1000 دانشجو و 6 هیأت علمی و 15 نفر کارمند اداری در حال فعالیت است