به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ امید ذاکری افزود: امسال طرح های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی و مشارکت مردم و خیران با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

 

وی گفت: آبگیری سازه های آبخیزداری و کنترل62 میلیون مترمکعبی رواناب در سال را می توان مهمترین اثر اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری در هرمزگان دانست.

ذاکری ، مشارکت مردم دراجرای طرح‌های آبخیزداری را از اولویت های مهم عنوان کرد و افزود : با برنامه ریزی و پیگیری‌های انجام شده در راستای تکمیل و اجرای پروژه‌های آبخیزداری در سال جاری شاهد تحولات مثبت و درخشان در این حوزه‌ها و منابع طبیعی استان باشیم.

وی گفت: با توجه به اهمیت اجرای فعالیت‌های آبخیزداری، امسال اختصاص 124 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به استان هرمزگان مصوب شد که این پروژه ها شامل اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی ، بیولوژیکی و مدیریتی است که  در 40حوزه آبخیز و 11 شهرستان در حال اجرا ست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان افزود: هدف از اجرای این پروژه ها بهره وری از رواناب های سطحی، کنترل سیلاب، افزایش و تقویت سفره های آب زیرزمینی، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی، کنترل فرسایش خاک ، تثبیت خاک و بهبود پوشش گیاهی است.

ذاکری گفت: اصلاح و احیا مراتع، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی، مستند سازی طرح های آبخیزداری، آموزش، ترویج، فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی مهمترین برنامه های سالجاری این اداره کل است.

وی افزود :23میلیارد تومان ازمحل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری هرمزگان درسال گذشته اختصاص یافت که این میزان اعتبار برای انجام فعالیت‌های سازه ای آبخیزداری در33 حوزه ابخیز هزینه شد