به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ در این جلسه باقرجوان مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ودبیر کمیسیون ایمنی راهها ی استان هرمزگان گفت: در بحث ایمنی راهها هرجا که  پلیس براساس بازدید میدانی و تجربه  به عنوان نقطه حادثه خیز تشخیص داد باید ملکه ذهن گرددودرکوتاه مدت باآشکار سازی و در دراز مدت با اخذا عتبارات لازم نسبت به رفع آن ونجات جان انسانها اقدام شود

باقرجوان افزود :  راههای شریانی و ترانزیتی این استان که در کریدرهای شمال  به جنوب وغرب به شرق قرارگرفته نقش حیاتی وعظیمی دررشد وتوسعه این منطقه دارد لذاانتظار می رود متولیان ساخت بااعتبار مناسب نسبت به احداث راهها ی ایمن اهتمام ورزند.

باقرجوان اضافه کرد: شرکت زیر ساخت بعنوان متولی ساخت نسبت به مرتفع کردن منطقه پل غار در محور ترانزیتی  بندرلنگه  –  بندرخمیر که  براثر ریزش کوه  در بارندگیهای سالجاری برروی باند جدید سواره رو تاکنون مسدود و ترافیک از کنار گذر عبور می نماید وهمچنین ترانشه حاجی آباد اقدام لازم بعمل آورند.

دبیرکمیسیون ایمنی راهها استان هرمزگان گفت:150نقطه حادثه خیز در استان باهمکاری وتعامل پلیس راه شناسایی و جهت تامین اعتبار به ستاد مرکزی اعلام گردید که 22 نقطه مصوب گردید وتا کنون 15نقطه مرتفع گردیده و7نقطه دیگر تاپایان سال به اتمام می رسد.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان هرمزگان گفت : باتوجه به کاهش اعتبارات متاسفانه  سرقت  علایم و ترانس افزایش یافته  که ایمنی راهها  را به خطرمی اندازد لذا از شورای تامین درخواست داریم باسارقین وعاملین برخوردگردد.

در این جلسه سرهنگ اسفندانی فرمانده پلیس راه استان گفت:63درصد تصادفات استان در 30کیلومتری شهرهای بندرعباس ؛میناب ورودان به وقوع پیوسته است لذا باید در30 کیلومتری شهرهاباقید فوریت ودر برنامه کوتاه مدت نسبت به نصب علایم هشداری وسرعت کاه وشیارهای لرزاننده وخط کشی اقدام گردد

فرمانده پلیس راه استان ادامه داد: براساس رده بندی اولویت اول شهربندرعباس  با36درصد تصادفات استان ؛از سه جهت شمال ؛ غرب وشرق 30کیلومتر ایمن سازی گردد واولویت بعدی میناب با14درصد تصادفات ورودان با13درصد تصادفات استان شامل می شوند که باراهکار وفوریت نسبت به ایمن سازی  30کیلومتری آنها اقدام گردد.

سرهنگ اسفندانی افزود : هرچندکه برای سال پنجم کاهش تصادفات راداریم اما براساس آمارسه ماهه پزشک قانونی 11درصد به میزان 10نفرکاهش داریم ولی باز هم بالاست وسالیانه 300نفر در جاده های استان از دست می دهیم ومعمولا 2500نفر هم مجروح داریم که نیمی از آنها به زندگی برنمی گردندیا قطع نخاعی یاقطع عضو ویا مرگ مغزی گرفتارند

درادامه این جلسه دهدشتیان مدیر زیرساخت گفت : یکی از مشکلات راههای استان در ترانشه ها موضوع هوازدگی وریزش است که برای ایمن سازی وجلوگیری از خطرات ناشی از ریزش ترانشه طرحهای مناسب وخوبی توسط مشاورین برای ترانشه حاجی آباد اراِیه گردیده که پس از تصویب جهت اجرابه مناقصه خواهدرفت .

وی در خصوص ریزش کوه پل غاردر بارندگی سالجاری برروی باندجدیدالاحداث در محوربندرلنگه –بندرخمیر گفت : جهت ایمن سازی وجلوگیری از خطرات احتمالی باتوجه به هوازدگی ترانشه 2کیلومتر از راه جدید راحذف ودوباند در سمت دریا تثبیت واحداث می گردد که باترانشه فاصله دارد ونقشه ودستور کار به پیمانکارابلاغ گردیده است .

در ادامه جلسه هرکدام از اعضا به بیان دیدگاههاوطرحها ی کارشناسی خود پیرامون ایمنی راهها پرداختند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: