به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ دکتر ایرج حیدری در نشست بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با اشاره به عملکرد بانک ها و دستگاه‌های اجرایی در روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، عنوان کرد: بروکراسی های اداری از مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی توسط بانک های عامل مرتفع شود تا شاهد رونق بیش از پیش فعالیت های اشتغالزایی درهرمزگان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهمی که فعالیت های اشتغالزایی در افزایش تولید، بهبود اشتغال و به تبع آن کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری دارند، طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان برنامه ریزی ها برای تحقق فرصت های جدید اشتغالزایی را با مانع ایجاد می کند.

حیدری گفت: اداره کل تعاون و کار استان طی نشست مشترکی با بانک های عامل و دستگاه های اجرایی موانع پیش روی پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی را بررسی و مرتفع نمایند.

وی اظهار داشت: ضروریست با هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک ها با رفع موانع، روند پرداخت به طرح های بزرگ تولیدی واشتغالزایی تسریع گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصریح کرد: در شرایط حساس اقتصادی کشور سرعت بخشیدن به طرح های اشتغالزایی و تولیدی مهمترین رسالت دستگاه‌های اجرایی برای عبور کشور از شرایط تحریم است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: