به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ، حسن زاده  افزود:  این پروژه ها با عنوان اصلاح وبازنگری نقشه های سنواتی براساس دستورالعمل کاداستر با اولویت در حوزه آبخیز و تبدیل اسناد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

وی گفت: برای اجرای این 11 حوزه اعتباری بالغ بر 30000 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: پروژه های کاداستری در سطح 516000 هکتار در 11حوزه : 1)گود مغان در سطح 18000هکتاردر شهرستان حاجی آباد 2)گوربند و تیغ سیاه در سطح 22000هکتار در شهرستان میناب 3) اهون در سطح 35000هکتاردر شهرستان بشاگرد 4) هماگ در سطح50000 هکتار 5) ایسین در سطح70000 هکتار 6) قلعه قاضی و سرخون در سطح 53000 هکتاردر شهرستان بندرعباس7) گوده 1و2در سطح 52000هکتار در شهرستان بستک 8) گوررباجادر سطح64000 هکتاردر شهرستان جاسک9) کوهستک در سطح41000 هکتار10) حیوی در سطح 71000هکتاردر شهرستان سیریک 11) برنطین درسطح 40000هکتار در شهرستان رودان اجرا می شود.

حسن زاده افزود: پیش بینی می شود تا شش ماه آینده بتوانیم نسبت به اتمام کار مطابق با ضوابط و دستورالعمل های کاداستر  اقدام کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: