به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان با بیان اینکه : در استان هرمزگان 28 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد تشریح کرد: از این تعداد 26 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی است و برای اولین بار در کشور 2 شهرک صنعتی «خصوصی» موافقت اصولی خود را از شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان دریافت و ساخت و سازشان را شروع کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان اضافه کرد: از تعداد کل شهرک و نواحی صنعتی مصوب 22 شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده است که 14 شهرک و 8 ناحیه صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک تعاریف مختلفی دارد خاطرنشان کرد: تعریفی که بیشتر در ایران مورد استفاده قرار می گیرد براساس اشتغال و تعداد نفرات مشغول به کار واحد ها است؛ بین یک تا 9 نفر را صنایع خرد می نامیم، بین 10 تا 49 نفر را صنایع کوچک و 50 تا 99 نفر را صنایع متوسط و بالای آن را صنایع بزرگ می نامیم اما در خارج از کشور این تعریف تلفیقی از اشتغال ایجاد شده و حجم سرمایه گذاری انجام شده واحدهای صنعتی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان با بیان اینکه ما در دو حوزه فعالیت میکنیم گفت: یکی از این حوزه ها خدمات زیر ساختی ما است که شامل تامین امکانات زیربنایی برای احداث واحدهای صنعتی می باشد؛ دوم خدمت نرم افزاری حمایتی ماست که شامل 4 حوزه است و یکی از حوزه ها آموزش می باشد.

وی با اشاره به خدمات آموزشی شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: به محض اینکه صنعتگران محترم قرارداد سرمایه گذاری را با ما منعقد می کنند آموزش های ما برای آنها شرو ع می‌شود یعنی اولین گام آموزش با محور کارآفرینی شروع می شود و سپس بعد از به بهره برداری رسیدن طرح، آموزش مهارتی حین کار پرسنل و آموزش مدیریتی برای مدیران واحدهای صنعتی برگزار می شود.

امیری زاد تشریح کرد: ما در سال گذشته 59 دوره آموزشی را برگزار کردیم که بیش از 1700 نفر در این دوره آموزشی شرکت کردند و امسال نیز برنامه داریم که حدودا 80 دوره آموزشی را برگزار کنیم و حداقل 1600 نفر را آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار، آسیب شناسی را از طریق مشاورین برنامه ریزی کردیم اظهار کرد: برای این کار گروهی از مشاورین، تحت عنوان مشاورین عارضه یاب را در نظر گرفتیم که این مشاورین می روند در بنگاه های تولیدی وضعیت را بررسی می کنند و در حوزه هایی که آن واحد های صنعتی ضعف دارند در جهت رفع مشکلات به آنها مشاوره و یک پلن اجرایی می دهند که در آن حوزه هایی که مشکلی دارند آن پلن اجرایی باعث رفع مشکل و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آن واحد صنعتی بشود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان افزود: اگر واحدهای صنعتی در حوزه بازار مشکل داشته باشند ما برای آنها مشاور تخصصی حوزه بازار اختصاص می دهیم.

وی با بیان اینکه برای حضور صنعتگران در نمایشگاه های داخلی و خارجی برنامه ریزی کرده ایم که بتوانند محصول خودشان را نمایش دهند و بازار های جدید را کسب کنند خاطرنشان کرد: سال گذشته  96 شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کردند.

امیری زاد با بیان اینکه بخشی از هزینه های آموزش را ما تقبل می کنیم تصریح کرد: 50 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی را ما تقبل می کنیم و این یک یارانه حمایتی است برای واحد ها که امکان حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه زیر ساختی که ما در شهرک ها ایجاد میکنیم زیر ساختی است که با منابع عمومی دولت انجام می شود تشریح کرد: هزینه تمام شده زیر ساخت ما خیلی بالاتر از هزینه واگذاری زمین ما هست.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان افزود: به دلیل اینکه در استان، شرکت شهرک های صنعتی بازوان وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه زیر ساخت صنعتی است، دولت یک یارانه ای را در نظر گرفته که هزینه آماده سازی زیر ساخت ما را کمتر از نصف می کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: