به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان با بیان اینکه : در استان هرمزگان 28 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد تشریح کرد: از این تعداد 26 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی است و برای اولین بار در کشور 2 شهرک صنعتی «خصوصی» موافقت اصولی خود را از شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان دریافت و ساخت و سازشان را شروع کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان اضافه کرد: از تعداد کل شهرک و نواحی صنعتی مصوب 22 شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده است که 14 شهرک و 8 ناحیه صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک تعاریف مختلفی دارد خاطرنشان کرد: تعریفی که بیشتر در ایران مورد استفاده قرار می گیرد براساس اشتغال و تعداد نفرات مشغول به کار واحد ها است؛ بین یک تا 9 نفر را صنایع خرد می نامیم، بین 10 تا 49 نفر را صنایع کوچک و 50 تا 99 نفر را صنایع متوسط و بالای آن را صنایع بزرگ می نامیم اما در خارج از کشور این تعریف تلفیقی از اشتغال ایجاد شده و حجم سرمایه گذاری انجام شده واحدهای صنعتی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان با بیان اینکه ما در دو حوزه فعالیت میکنیم گفت: یکی از این حوزه ها خدمات زیر ساختی ما است که شامل تامین امکانات زیربنایی برای احداث واحدهای صنعتی می باشد؛ دوم خدمت نرم افزاری حمایتی ماست که شامل 4 حوزه است و یکی از حوزه ها آموزش می باشد.

وی با اشاره به خدمات آموزشی شرکت شهرک های صنعتی استان تصریح کرد: به محض اینکه صنعتگران محترم قرارداد سرمایه گذاری را با ما منعقد می کنند آموزش های ما برای آنها شرو ع می‌شود یعنی اولین گام آموزش با محور کارآفرینی شروع می شود و سپس بعد از به بهره برداری رسیدن طرح، آموزش مهارتی حین کار پرسنل و آموزش مدیریتی برای مدیران واحدهای صنعتی برگزار می شود.

امیری زاد تشریح کرد: ما در سال گذشته 59 دوره آموزشی را برگزار کردیم که بیش از 1700 نفر در این دوره آموزشی شرکت کردند و امسال نیز برنامه داریم که حدودا 80 دوره آموزشی را برگزار کنیم و حداقل 1600 نفر را آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار، آسیب شناسی را از طریق مشاورین برنامه ریزی کردیم اظهار کرد: برای این کار گروهی از مشاورین، تحت عنوان مشاورین عارضه یاب را در نظر گرفتیم که این مشاورین می روند در بنگاه های تولیدی وضعیت را بررسی می کنند و در حوزه هایی که آن واحد های صنعتی ضعف دارند در جهت رفع مشکلات به آنها مشاوره و یک پلن اجرایی می دهند که در آن حوزه هایی که مشکلی دارند آن پلن اجرایی باعث رفع مشکل و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آن واحد صنعتی بشود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان افزود: اگر واحدهای صنعتی در حوزه بازار مشکل داشته باشند ما برای آنها مشاور تخصصی حوزه بازار اختصاص می دهیم.

وی با بیان اینکه برای حضور صنعتگران در نمایشگاه های داخلی و خارجی برنامه ریزی کرده ایم که بتوانند محصول خودشان را نمایش دهند و بازار های جدید را کسب کنند خاطرنشان کرد: سال گذشته  96 شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کردند.

امیری زاد با بیان اینکه بخشی از هزینه های آموزش را ما تقبل می کنیم تصریح کرد: 50 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی را ما تقبل می کنیم و این یک یارانه حمایتی است برای واحد ها که امکان حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه زیر ساختی که ما در شهرک ها ایجاد میکنیم زیر ساختی است که با منابع عمومی دولت انجام می شود تشریح کرد: هزینه تمام شده زیر ساخت ما خیلی بالاتر از هزینه واگذاری زمین ما هست.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان افزود: به دلیل اینکه در استان، شرکت شهرک های صنعتی بازوان وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه زیر ساخت صنعتی است، دولت یک یارانه ای را در نظر گرفته که هزینه آماده سازی زیر ساخت ما را کمتر از نصف می کند.