به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد جوانمرد با بیان اینکه بازدید از صیدگاه های استان در راستای نظارت بر روند صید و ارزیابی مدیریت صید گاه ها و فعالیت های صیادی،تعامل با یگان حفاظت و‌منابع آبزیان شیلات هرمزگان،پیگیری و‌مرتفع سازی مسائل و‌مشکلات صیادان و همچنین پیگری گزارش تخلفات، صورت میگیرد تصریح کرد: خوشبختانه شاهد افزاش پایبندی به قوانین و مقررات از سوی جامعه صیادی در چند سال اخیر بوده ایم.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح همیاران حفظ ذخایر آبزیان در هرمزگان برای اولین بار‌گفت: بدون شک اجرای این طرح با توجه به اینکه جامعه صیادی خود ناظر بر فعالیت های صید و صیادی  است نقش مهمی در ارتقای ممانعت و پیشگیری از صید غیر مجاز و تخلفات صیادی خواهد داشت.

جوانمرد ارتقای تعامل شیلات با جامعه صیادی در راستای حفاظت از منابع آبزیان، نظارت بر اجرای قوانین صیادی و دریانوردی از سوی صیادان، تشدید در برخورد با روش‌های صید مخرب و غیر اصولی ، و ... را از اهم دیگر اهداف این بازدید خواند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با اشاره به اهیمت حفاظت از منابع آبزیان برای نسل آینده بعنوان یک سرمایه ملی و موهبت الهی،تاکید نمود تمام تلاش خود را برای حفظ این امانت با همراهی جامعه بهره بردار انجام خواهیم داد.

وی ضمن تشکر از فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان و روسای شهرستان ها با توجه به پیگیری و جدیت در این خصوص عنوان نمود: بدون شک تقویت  یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان ،افتتاح دو پایگاه حفاظت منابع بزودی در شرق استان، افزایش حضور در دریا و نظارت ها، ارتقای تعامل صیادان با مجموعه شیلات هرمزگان-یگان حفاظت منابع آبزیان و نیروی دریابانی، نقش مهمی در این رابطه خواهد داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: