به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حبیب الله حاتمی افزود: امسال بیش از 5 میلیارد و 887 میلیون ریال اعتبار برای جنگلکاری در استان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است که  208 هکتار چندل در سیریک و 100 هکتار نهالکاری در کندران بندرلنگه انجام می شود.

وی گفت: نهال های مانگرو شامل 2 گونه حرا و چندل است که تنها در هرمزگان هر 2 نوع آن وجود دارد و در 2 استان دیگر (بوشهر و سیستان و بلوچستان ) تنها گونه حرا موجود است و گونه چندل به عنوان تنها گونه درختی زنده زای کشور به طور ویژه تنها در خور آذینی شهرستان سیریک استان هرمزگان رویش دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: جنگل های دریایی حرا از اول خرداد به مدت یک ماه ، گل های خوشه ای زرد رنگ می دهند و از آخر مرداد بذر حرا برای تولید نهال از این درختان برداشت می شود .

    وی با اشاره به مشارکت مردم بومی ساحل نشین در برداشت  بذرها  وکاشت نهال گفت: کاشت نهال های مانگرو سبب توانمندسازی جوامع محلی و صیانت از جنگل ها می شود و هم اکنون برای حدود 80 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است .

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: سال گذشته 150 هکتار حرا در کندران بندرلنگه و 100 هکتار حرا نیز  در قشم کاشته شده است.

         لازم به ذکر است ، از مساحت 7 میلیون و200 هزار هکتاری استان هرمزگان، 6 میلیون و 900 هزار هکتار جزو عرصه های منابع طبیعی است که یک میلیون و 100 هزار هکتار آن جنگل، 4 میلیون و 93هزار هکتار مرتع و یک میلیون و 565 هزار هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: