به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،  آیین تکریم و معارفه مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمیر با حضور میرهاشم خواستار فرماندارخمیر و دکتر ذاکری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان برگزار و جمشید سالاری به عنوان سرپرست جدید این اداره در شهرستان معرفی شد.

فرماندار خمیر در این آئین، داریوش قانعی مدیر پیشین منابع طبیعی را از مدیران نمونه در زمان مسئولیت وی در شهرستان خمیر عنوان کرد و گفت:تعامل خوب مدیر پیشین منابع طبیعی با فرمانداری و سایر ارگانهای شهرستان قابل تقدیر است.

فرماندار در ادامه به بیان اهمیت جایگاه منابع طبیعی پرداخت و تاکیدکرد: منابع طبیعی به عنوان میراثی از گذشتگان برای همه ما اهمییت دارد و باید برای حفظ و حراست و استفاده مطلوب از منابع طبیعی تلاش کنیم تا ازاین منابع بهترین بهره برداری را داشته باشیم.

در ادامه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز با تقدیر از زحمات داریوش قانعی رئیس پیشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خمیر به بیان اهمیت جایگاه منابع طبیعی و تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری جنگل های دست کاشت،اراضی ملی ، حوزه آبخیز شهرستان و مراتع و همچنین معرفی اهداف سازمان پرداخت.

قابل ذکر است جمشید سالاری پیش از این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان جاسک بوده است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: