به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر فریدون همتی در خصوص این نشست که در تهران برگزار شد، عنوان کرد: در این دیدار افزایش کمک های اجتماعی بنگاه های اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی در هرمزگان مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد این کمک ها با به کارگیری مکانیزم ها و از محل سود شرکت‌ها و فروش اموال مازاد آنها در استان تامین شود.

 

وی ادامه داد: در راستای کمک به دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای طرح های حوزه سلامت و تقویت نهادهای حمایتی با هدف تامین مسکن محرومین و کمک بیشتر به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، از محل هدفمندی یارانه ها، در این نشست تصمیماتی اتخاذ شد.

استاندار هرمزگان افزود: تامین بدهی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی استان نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: